Mellemfinansiering af offentlige støtteordninger (fx Innobooster)

Mange mindre virksomheder har likviditetsudfordringer på grund af offentlige tilskudsordninger, der udbetaler på bagkant. Vi kan hjælpe!

Udfordringen

 • De fleste offentlige tilskudsordninger er bagudbetalte. Innobooster afregner fx hvert kvartal bagud.

 • Virksomheden skal selv finansiere udgifterne i en periode, indtil tilskuddet udbetales og likviditeten reetableres.

 • 15% af tilskuddet holdes tilbage indtil projektet er afsluttet, evalueret og godkendt.

 • Bankerne udlåner sjældent til projekter som fx Innobooster.

Løsningen

 • Vi tilbyder mellemfinansiering af godkendte udgifter – når udgifterne forfalder – og skaber dermed likviditetsneutralitet. 

 • Vi stiller likviditet til rådighed i perioden hvor bevillingen løber, svarende til de tilskudsberettigede udgifter.

Fordelene

 • Undgå at måtte afgive ejerandele eller anden dyr finansiering.

 • Likviditetsneutral finansiering i forhold til den givne bevilling.

 • Ved at matche udbetaling af finansiering med jeres omkostninger, minimeres finansieringsomkostningerne.

Krav (det med småt)

 • I skal have et godkendt projekt og tilsagn om finansiering heraf (soft funding) fra fx Innovationsfonden (Innobooster eller lignende) eller anden offentlig myndighed.

 • Jeres virksomhed skal have tilstrækkelig likviditet til at kunne løbe rundt uden projektet, dvs. vi finansierer ikke jeres løbende drift udover det projekt I har fået tilskud til.

 • Udover projektet vurderer vi jeres virksomhed og personerne bag, herunder jeres resultater indtil nu. Det er dog ikke noget krav, at virksomheden har overskud.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om jeres muligheder. 

Send os en mail med en kort beskrivelse af jeres projekt og et telefonnummer, vi kan kontakte jer på. 

Hvem er vi?

Læs mere om Yorker og personerne bag.