Finansiering af virksomhedens driftsudstyr – erhvervslån eller leasing

Opdateret: 13. mar. 2020


Finansiering af virksomhedens driftsudstyr kan foregå på mange måder; f.eks. leasing eller erhvervslån. Hvilke forhold er så gældende og hvad skal man være opmærksom på? Det forsøger vi at belyse i dette blogindlæg.


Leasing generelt

Ved en leasingaftale overlader leasingselskabet brugsretten men ikke ejendomsretten af aktivet til virksomheden. Aftalen kan indeholde en købsret for virksomheden til aktivet efter endt leasingperiode. Der findes overordnet to leasing metoder; operationel leasing og finansiel leasing, begge er beskrevet kort i det efterfølgende. Prisen bliver beregnet på baggrund af anskaffelsesbeløbet (ekskl. moms), leasingperioden og enten en fast eller variable leasingafgift (rente).


Operationel leasing

Ved operationel leasing finansierer leasingselskabet aktivet og påtager sig risikoen for aktivets genanvendelsesmuligheder ved leasingkontraktens udløb. Virksomheden kan altså lease aktiver uden at hæfte for restværdien når leasingkontrakten udløber. Virksomheden betaler en fast månedlig ydelse for retten til at anvende aktivet. Typiske aktiver finansieret ved operationel leasing er aktiver med elementer af service og vedligeholdelse, som f.eks. pc-udstyr og biler.


Finansiel leasing

Ved finansiel leasing finansierer leasingselskabet hele aktivets købspris (ekskl. moms). Leasingselskabet har ejendomsretten over aktivet mens virksomheden har brugsretten og har fuld fradragsret på leasingafgiften. Virksomheden betaler en fast månedlig ydelse for retten til at anvende aktivet. Virksomheden har risikoen på og ansvaret for det leasede aktiv (vedligeholdelse, reparationer, service etc.) Ved udløb kan virksomheden oftest købe aktivet til på forhånd fastsat pris eller fortsætte aftalen til en ny ydelse.


Hvad skal man være opmærksom på ved leasing?

Generelt set skal virksomheden sikre sig at aktivet er 100% i orden ved modtagelsen. Herudover skal virksomheden overveje hvilke garantier og services der skal medfølge og at den indtræder i leasingselskabets rettigheder for at kunne gøre mangelsindsigelser gældende.  Virksomheden skal være opmærksom på, at kontrakten oftest er uopsigelig i kontraktperioden, der afhænger af aktivets beskaffenhed og levetid. Man kan skræddersy leasingafgiften til f.eks. at reflektere en indkøringsperiode for aktivet og deraf begrænset indtjening.


Man skal være forberedt

Det er ikke let at finde aktuelle priser på leasing udover at modtage tilbud direkte fra leasingselskaberne. Det er derfor vigtigt at virksomheden regner på hvad det koster og sammenligner dette med andre finansieringsformer. Herudover skal man være klædt godt på i forhold til kontraktens vilkår samt vurdere virksomhedens nuværende og fremtidige behov i forhold til det leasede aktiv.


Erhvervslån generelt

Der er en stor spredning på prisen på erhvervslån. (Yorker.dk har skrevet en blog omkring de forskellige muligheder og priser på erhvervslånemarkedet her). Lånet kan som i tilfælde af leasing anvendes til at erhverve både brugsret og ejendomsret til aktivet og dermed have fuld råderet over aktivet. Erhvervslån kan i princippet anvendes til et hvilket som helst formål så længe långiver accepterer dette. Erhvervslån udbydes i mange forskellige variationer, f.eks. fast eller variabel rente, forskellige afdragsprofiler (annuitetslån, serielån, faste lån, lån med specielle afdragsprofiler indbygget).


Hvad skal man være opmærksom på ved erhvervslån

Det gælder ligesom ved leasing at man skal have styr på de kontraktuelle forhold der styrer erhvervslånet; dvs. evt. opsigelsesvarsel/uopsigelighed – mange erhvervslån kan opsiges af banken med ganske kort varsel. Banken tager ofte aktivet som sikkerhed for lånet med deraf følgende omkostninger og ejendomsretten over aktivet begrænses. Herudover er der långivere på markedet, hvor den reelle prisfastsættelse (se blog) kan være svær at gennemskue, og hvor gebyrer og afgifter skal tages med i den endelige beregning af lånets rente. Ofte tager låneansøgningsprocessen lang tid, involverer en masse korrespondance og rigide processer.


Sammenligning af lån og leasingHvad er bedst?

Som udgangspunkt må virksomheden vurdere nuværende og fremtidige behov i forhold til aktivet samt de likviditets- og skattemæssige konsekvenser af de forskellige finansieringsformer. Herudover henholdsvis ÅOP/diskonteringsrenten, løbetider og selvfølgelig hvor meget tid der skal bruges på finansieringen og hvor let/besværlig processen forløber. Ikke mindst skal virksomheden vurdere vilkårene for aftalerne og sammenholde disse med virksomhedens behov. For mange virksomheder vil det være attraktivt at bruge så lidt tid på processen som muligt. Udgangspunktet for beslutningen må bero på vurderingen af ovenstående betragtninger. Både leasing og erhvervslån er interessante alternativer at overveje for virksomheden, der skal foretage større investeringer, frigøre likviditet til optimering af vækst, produktudvikling, salgsaktiviteter eller forøge likviditetsreserver. Herudover er det et spørgsmål om, hvorvidt finansieringen i form af leasing skal medtages som en driftsudgift i regnskabet eller som en anlægsinvestering med afskrivningsret når der er tale om et køb og finansiering via erhvervslån. Det afhænger af virksomhedens situation om det er leasing eller erhvervslån, som er mest optimal for virksomheden, ikke mindst i forhold til likviditet.


Manglende transparens

Det er ikke let at finde alle detaljer tilgængeligt for sammenligning mellem de forskellige udbydere af leasing, det samme gør sig i nogen grad gældende for erhvervslån, specielt til SMV-segmentet. Vi har dog lavet en prissammenligning i en tidligere blog.

Der er i dag virksomheder som yorker.dk der tilbyder en let, hurtig og transparent tilgang til at søge om lån (læs mere på Yorker.dk).


Yorker

På hjemmesiden www.yorker.dk kan mindre virksomheder søge lån mellem kr. 50.000 og 1.000.000 til en rente mellem 4-9% p.a.. Yorker kræver at virksomheden har eksisteret i minimum 3 år og har en sund underliggende drift. Der er ingen gebyrer for at oprette et lån, ligesom det ikke koster noget at indfri før tid. Samtidig kræver Yorker ingen sikkerheder udover personlig kaution fra virksomhedens reelle ejere.

Er du i tvivl om du skal vælge leasing eller et erhvervslån eller har du behov for at diskutere dine finansieringsmuligheder generelt, er du altid velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på hjemmesiden.56 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle