Hvad koster et erhvervslån?

Opdateret: 13. mar. 2020
Flere firmaer tilbyder erhvervslån via deres hjemmeside. Det tager ofte kun et par minutter at ansøge og ganske få dage før beløbet står på ens konto. Langt hurtigere og nemmere end banken. Men er det så også billigt?


Det danske online lånemarked er domineret af forbrugslån, dvs. lån med fokus på private. Men der er også en række udlånsselskaber man som virksomhed kan benytte som alternativ til banken, der fungerer lige så nemt og hurtigt som forbrugslån. De mest kendte på det danske marked er Qred, Ferratum Business, OPR Virksomhedslån og Yorker. Nedenfor har vi sammenlignet de fire online udlånere med et erhvervslån fra Nykredit Bank.


Vi har sammenlignet de fire selskabers priser ud fra de oplysninger vi har fundet på deres respektive hjemmesider, og sammenligningen viser, at der er stor forskel på prisen. Det er naturligvis med en række forbehold for at de henvender sig til forskellige typer kunder, som kan variere i kreditværdighed.


Hvordan sammenligner man bedst prisen på et erhvervslån?


Modsat forbrugslån er der ingen krav om at man f.eks. opgør ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) for erhvervslån. Mens bankerne opdeler deres omkostninger i renter og gebyrer, bruger de online udlånsselskaber udtryk som månedsgebyr, rente og ekspeditionsgebyr om den månedlige omkostning. Det gør det ikke nemmere for kunderne at forstå og sammenligne.


Der er også forskel i vilkår, stiftelsesomkostninger og fleksibilitet. Nogle udbydere har ingen stiftelsesomkostninger og ingen gebyrer for førtidig indfrielse, mens andre tager gebyrer for begge ting. Det er som oftest bankerne, der er de mindst fleksible, hvilket man også skal tage med i betragtningen, når man sammenligner sine lånetilbud.

Vi har taget udgangspunkt i låneberegnerne på de forskellige udbyderes hjemmesider og bruger et lån på 100.000 som afdrages over 12 måneder som sammenligningsgrundlag. Det var kun Ferratum Business og Yorker, som tilbød lån på 100.000 med tilbagebetaling over 24 måneder, mens Qred har et max på 18 måneder og OPR Virksomhedslån kræver et lån på 300.000 eller derover før man kan betale lånet tilbage over 24 måneder. For Nykredit har vi taget udgangspunkt i deres prisliste for erhvervskunder samt fastsat en rente, som er noget lavere end den de online låneudbydere tilbyder. Vi har forudsat at man også hos Nykredit tilbagebetaler over 12 måneder, selvom banklån ofte har en længere løbetid.


Låneeksemplet vi benytter som sammenligningsgrundlag:

  • Erhvervslån på kr. 100.000, som kunden får i hånden (dvs. efter evt. stiftelsesgebyrer)

  • Låneperiode på 12 måneder

  • Månedlige eller kvartalsvise afdrag

  • Ydelserne betales planmæssigt, dvs. til tiden og ingen førtidig indfrielse


Erhvervslånene sammenlignes på:

  • Månedlige ydelser

  • Samlede omkostninger i lånets løbetid

  • ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent)

  • Fleksibilitet ift. førtidig indfrielse og andre vilkår


Vi har sammenlignet udlånsvirksomhederne med udgangspunkt i ovennævnte lån. Dermed er det forudsat, at man kan blive kreditgodkendt hos alle udbydere, hvilket der ikke er nogen garanti for. Der kan f.eks. være kunder hos Qred, som ikke kan blive kreditgodkendt hos Yorker eller Nykredit.


Qred Erhvervslån

Ifølge Qreds hjemmeside tilbyder de erhvervslån til de fleste typer virksomheder på mellem kr. 10.000 og kr. 500.000 i 6, 12 eller 18 måneder. Der er ingen stiftelsesgebyrer eller gebyrer for at indfri lånet før tid. Til gengæld er renten (eller “månedsgebyr”, som Qred kalder det) noget højere end i banken. I vores låneeksempel, hvor der lånes 100.000 i 12 måneder, betaler man kr. 119.920 tilbage, altså samlede omkostninger på kr. 19.920, hvilket giver en ÅOP på 41%. Vilkår og omkostninger er sammenfattet i modellen nedenunder.Note: Eksempel udarbejdet på Qreds hjemmeside


Ferratum Business

Ifølge Ferratum Business hjemmeside tilbyder de erhvervslån på mellem kr. 15.000 og kr. 1.500.000 til virksomheder med mindst 6 måneders drift og over kr. 400.000 i omsætning. De skriver på deres hjemmeside, at renten maksimalt er 2,9% i gennemsnit om måneden, men ifølge deres låneberegner udgør renten kr. 3.945 den første måned af et lån på kr. 100.000, dvs. 3,9% (svarende til 58% i årlig rente). Derudover fratrækker Ferratum 2,95% af lånet i etableringsgebyr før de udbetaler. For at kunne lave en fair sammenligning med de andre udbydere, har vi derfor regnet baglæns, således at vores lånebeløb (Hovedstol) hos Ferratum Business er sat til kr. 103.040. Heraf er der kr. 100.000 udbetalt, når etableringsgebyret er trukket fra. Den månedlige ydelse er ligeledes justeret med den samme faktor.


Den årlige omkostning i procent (ÅOP) udgør 70%, hvilket er markant højere end den omregnede årlige rente af max 2.9% om måneden, som udgør 41%. Hvordan Ferratum Business beregner renten i deres låneberegner fremgår ikke af hjemmesiden, men det viser, hvor opmærksom man skal være når man sammenligner de lånetilbud man modtager på erhvervslån.


Omkostningerne for et erhvervslån hos Ferratum Business ifølge deres egen låneberegner er opsummeret i tabellen nedenfor.
Note: * kr. 10.979 er beregnet ud fra ydelsen ifølge Ferratums låneberegner på kr. 10.655 divideret med 0,9705 (et etableringsgebyr på 2,9%)


OPR Virksomhedslån

Vil man låne kr. 100.000 hos OPR Virksomhedslån er løbetiden maksimalt 12 måneder. For at kunne afdrage over længere tid, kræver det et højere lånebeløb. Hos OPR Virksomhedslån betaler man ekspeditionsgebyr i stedet for renter, men det er i bund og grund det samme. Til gengæld vil man, når hele lånet er tilbagebetalt, modtage en rabat på 20%, såfremt man har betalt alle ydelser til tiden.


Ifølge låneberegneren på hjemmesiden betaler man en ydelse på kr. 11.166 om måneden for at låne kr. 100.000 i 12 måneder. Det giver en samlet kreditomkostning på kr. 33.992 over lånets løbetid. Forudsætter vi at vi betaler alle ydelser til tiden, så modtages rabatten på kr. 6.798 i forbindelse med den sidste ydelse. Denne betalingsstrøm er lagt til grund for beregning af årlige omkostninger i procent (ÅOP), som dermed løber op i næsten 62%.


En oversigt over de samlede omkostninger er opsummeret i tabellen nedenunder.Yorker

På hjemmesiden www.yorker.dk kan mindre virksomheder søge lån mellem kr. 50.000 og 1.000.000. Yorker kræver at virksomheden har eksisteret i minimum 3 år og har en sund underliggende drift. Der er ingen gebyrer for at oprette et lån, ligesom det ikke koster noget at indfri før tid. Samtidig kræver Yorker ingen sikkerheder udover personlig kaution fra virksomhedens reelle ejere.


Yorker tilbyder en rentesats på mellem 4-9% p.a. med månedlige rentetilskrivninger. I låneeksemplet er der forudsat en rente på 8%, men virksomheder med en høj kreditværdighed kan ofte få lånet til en bedre rente.


De samlede omkostninger for at optage erhvervslånet hos Yorker er opsummeret i tabellen nedenunder.


Nykredit Bank

Nykredit driver en af landet største banker og tilbyder naturligvis også virksomhedslån. Lånestørrelsen er ofte lidt højere og med længere løbetid, men for sammenligningens skyld har vi beregnet omkostningerne til lånet ud fra prislisten på deres hjemmeside og en rente på 3% p.a., som typisk er en rente de kun tilbyder de mest kreditværdige virksomheder. Dette vil ofte kræve, at låntager er i stand til at stille sikkerheder i f.eks. driftsmateriel. Derudover er Nykredit, ligesom de andre banker, knap så fleksibel når det kommer til tidlig indfrielse, som derfor er belagt med et gebyr. Derfor skal man være sikker på, at man har brug for lånet indtil udløb, da det ellers kan vise sig, at andre alternativer er mere attraktive.


Ifølge Nykredits prisliste for erhverv, så koster et lån under kr. 500.000 minimum kr. 2.500 i etableringsgebyr. Det giver et samlet lånebeløb på kr. 102.500 for at kunne få udbetalt kr. 100.000 netto. Derudover er det forudsat, at Nykredit opkræver ydelserne kvartalsvist, som det ofte ses hos bankerne. Ved månedlige ydelser vil de samlede betalinger falde lidt.


Det er værd at bemærke, at på trods af en meget lav rente på 3% p.a. (0.75% pr. kvartal), så bliver den årlige omkostning i procent (ÅOP) over 7%. Lånegebyret er med til at drive dette op og derfor er det vigtigt at være opmærksom på gebyrer, når man låner mindre beløb, da det I sparer på renten, hurtigt bliver spist op af gebyrer.


Omkostningerne for lånet hos Nykredit Bank er opsummeret i tabellen nedenfor.Forudsætninger: 3% rente, kvartalsvise betalinger, lånegebyr på kr. 2.500, som er minimumssatsen jf. Nykredits prisliste for erhverv.


Det billigste erhvervslån?

Det er ikke ligetil at sammenligne, hvad et lån koster ved forskellige låneselskaber og banker. Samtidig skal man være opmærksom på forskellige vilkår og krav til kreditværdighed. De forskellige alternativer henvender sig derfor også til forskellige typer kunder.


Sammenligningen med vores låneeksempel viser dog, hvor vigtigt det er at man kigger på den samlede pris - og ikke kun renten - når man sammenligner lån. Har man behov for fleksible lånevilkår, så skal man være opmærksom på, at det ikke er sikkert banken er det bedste valg.


Tabellen nedenfor opsummerer omkostningerne ved at låne kr. 100.000 i 12 måneder ved de forskellige låneudbydere.Note: *Nykredit er forudsat at tilbyde kvartalsvise ydelser. Dette beløb er derfor omregnet ved at dividere med 3.


Qred, Ferratum Business og OPR Virksomhedslån er klart de dyreste målt på samlede kreditomkostninger og ÅOP. Yorker og Nykredit koster næsten det samme på trods af en over dobbelt så høj nominel rente hos Yorker som forudsat hos Nykredit. Det illustrerer at for kortfristede og mindre lån, bør man næste gang overveje at spørge andre steder end kun i banken.

160 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle